Hoe opstarten?

Het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie organiseert de behandeling en opvolging van een patiënt met chronische nierinsufficiëntie. Hiervoor werken minstens drie partijen samen: de huisarts, de specialist (nefroloog of internist werkzaam in een erkend dialysecentrum) en de patiënt.
Om het zorgtraject op te starten, moeten deze drie partijen een zorgtrajectcontract ondertekenen tijdens een consultatie. Hiervoor kan zowel de huisarts als de specialist initiatief nemen.
De huisarts stuurt vervolgens een kopie van het contract op naar de adviserend geneesheer van de mutualiteit.
Het origineel wordt door de huisarts bewaard in het medisch dossier van de patiënt.