Consultatie specialist

Alle consultaties bij de specialist (nefroloog of internist werkzaam in een erkend dialysecentrum) worden volledig terugbetaald (RIZIV-honorarium).
Dit geldt voor elke specialist binnen hetzelfde ziekenhuisteam of associatie, dus niet alleen bij deze die het zorgtrajectcontract heeft ondertekend.

Volgende richtlijnen worden gegeven in verband met de frequentie van een consultatie bij de specialist:
- Proteïnurie >1g/24h: 1 maal per jaar
- Stadium 3B (GFR 30-44 ml/min/1.73m²): 1 maal per 6 maanden
- Stadium 4 (GFR 15-29 ml/min/1.73m²): 1 maal per 3 maanden
- Stadium 5 (GFR <15 ml/min/1.73m²): 1 maal per 6 weken

Frequenter indien:
- De cardiovasculaire risicofactoren niet onder controle zijn
- Belangrijke proteïnurie
- Jonger dan 55 jaar
- Progressieve nierfunctieachteruitgang