Wie komt in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een zorgtraject diabetes, moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

- Diabetes type 2 hebben
- Een globaal medisch dossier (GMD) hebben of de huisarts start een GMD op
- Behandeld worden met insuline (1 of 2 injecties per dag) OF
- Behandeld worden met een incretinemimeticum (Byetta, Victoza, Lyxumia, Bydureon, Eperzan) OF
- Behandeld worden met maximale orale antidiabetica, waarbij een behandeling met insuline of incretinemimeticum overwogen wordt

Exclusie in geval van zwangerschap of zwangerschapswens.