Consultatie diabeteseducator

De patiënt heeft recht op gratis diabeteseducatie op voorschrift van de huisarts.

Vanaf 1 mei 2018 kunnen volgende sessies diabeteseducatie worden voorgeschreven:

1) 5 sessies/kalenderjaar, waarvan minstens 1 aan huis
2) éénmalig 5 extra sessies mogelijk in 1ste of 2de kalenderjaar

Voor wie?
Alle rechthebbenden, ongeacht of zij reeds educatie kregen via diabetesconventie of educatie tot zelfzorg. Niet voor patiënten in gemeenschappelijke verblijfsplaatsen (WZC, DVC, KV…) of in fitnesscentrum.

Type sessies en duur van één sessie?
- Individuele sessie aan huis: 30 min.
- Individuele sessie in praktijk: 30 min.
- Groepssessie: 2u (max. 10 personen)
Op één dag: max. 2 individuele sessies of 1 groepssessie.

Enkel een erkende diabeteseducator kan diabeteseducatie geven.

Vermeld op het voorschrift type (individuele of groepssessie) én het maximumaantal voorgeschreven sessies, als dit lager ligt dan 5 sessies. Vermeld hierbij ook "zorgtraject diabetes".