Parameters

Indien een patiënt een zorgtraject diabetes type 2 heeft, verbindt de huisarts zich ertoe een aantal parameters in het GMD te bewaren, die geanonimiseerd kunnen doorgestuurd worden naar Sciensano met als doel een wetenschappelijke evaluatie:

- geslacht
- leeftijd
- gewicht en lengte (BMI)
- bloeddruk
- HbA1c
- LDL-cholesterol