Parameters

Indien een patiënt een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie heeft, verbindt de huisarts zich ertoe een aantal parameters in het GMD te bewaren, die geanonimiseerd kunnen doorgestuurd worden naar Sciensano met als doel een wetenschappelijke evaluatie:

- leeftijd
- geslacht
- renale diagnose
- bloeddruk
- de resultaten van sommige bloedonderzoeken (hemoglobine, creatinine, eGFR, parathormoon)