Voortraject

De huisarts kan 1 keer per kalenderjaar het 'zorgmodel opvolging van een patiënt met diabetes type 2' of 'voortraject diabetes' attesteren bij het ziekenfonds. Dit voor alle patiënten met diabetes type 2, die niet in aanmerking komen voor een zorgtraject of de diabetesconventie.
Het volstaat het nomenclatuurnummer 102852 op het getuigschrift te noteren, op voorwaarde dat de huisarts het GMD van de patiënt beheert of deel uitmaakt van een geregistreerde groepering van huisartsen waarvan een lid het GMD beheert.

Opgelet! Huisartsengroeperingen die via het forfaitair systeem werken dienen het nomenclatuurnummer 109594 te gebruiken.

De huisarts is verplicht om parameters bij te houden in het EMD. Deze parameters werden vastgelegd in een zorgprotocol. Later zullen enkele van deze parameters anoniem overgedragen moeten worden vanuit het softwarepakket van de huisarts. Het RIZIV heeft nog niet gecommuniceerd hoe dit zal gebeuren, maar het is wel van belang dat de huisarts de parameters bijhoudt in het dossier.

De patiënten met een zorgmodel ‘opvolging van een patiënt met diabetes type 2’ hebben recht op terugbetaling van diëtetiek- en podologieverstrekkingen op voorschrift van de huisarts.
Het gaat om volgende verstrekkingen:
• diëtetiek: max. 2 x per jaar
• podologie: max. 2 x per jaar voor patiënten die behoren tot een risicogroep
• diabeteseducatie: 4x per jaar voor patiënten tussen 15 en 69 jaar met cardiovasculair risico: gratis diabeteseducatie door een erkend diabeteseducator, diëtist, apotheker, verpleegkundige of kinesitherapeut. Dit kan individueel of in groep.

Tip voor huisartsen: noteer 'voortraject diabetes' op het voorschrift!