Hoe verlengen?

Het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie wordt jaarlijks automatisch verlengd wanneer aan de voorwaarden werd voldaan:
- een GMD bij de huisarts
- min. 2x/jaar contact met de huisarts
- min. 1x/jaar contact met de nefroloog of internist werkzaam in een erkend dialysecentrum