Consultatie diëtist

Op voorschrift van de huisarts heeft de patiënt recht op 2 sessies per kalenderjaar bij een erkende diëtist. De huisarts vermeldt hierbij op het voorschrift "zorgtraject diabetes". De patiënt betaalt remgeld voor deze sessies.