Consultatie podoloog

Op voorschrift van de huisarts heeft de patiënt recht op 2 consultaties per kalenderjaar bij een erkende podoloog. De huisarts vermeldt hierbij op het voorschrift "zorgtraject diabetes" en de risicogroep waartoe de patiënt behoort. De patiënt betaalt remgeld voor deze sessies.

Risicogroepen
• groep 1 (verlies van gevoeligheid in de voet, op voorwaarde dat dit blijkt uit een 10g-monofilament)
• groep 2a (lichte orthopedische misvormingen zoals prominente metatarsaalkoppen met minimale eelten en/of soepele hamer- of klauwtenen en/of beperkte hallux valgus <30°)
• groep 2b (ernstiger orthopedische afwijkingen)
• groep 3 (vaatlijden of vroegere voetwonden of amputatie of Charcot)