Eerstelijnszones

De Vlaamse overheid wenst zorg en welzijn efficiënter te organiseren en herstructureert daarom de eerstelijnsgezondheidszorg grondig. Een belangrijke maatregel hierbij is de vorming van eerstelijnszones.
Elke eerstelijnszone zal 16 opdrachten moeten vervullen, waarvan 5 prioritair:

- Het organiseren van afstemming tussen alle betrokken actoren
- Het stimuleren van interdisciplinaire samenwerking
- Het stimuleren en ondersteunen van kringwerkingen
- Het ondersteunen van de ontwikkeling van het geïntegreerd breed onthaal (GBO)
- Het aanleveren van gegevens voor de sociale kaart

Bij het oprichten van een eerstelijnszone zijn verschillende partners betrokken:
- Gemeentebesturen
- Zorgverleners (huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten, tandartsen, apothekers, podologen, diëtisten)
- Sector geestelijke gezondheidszorg (kringen van psychologen, eerstelijnspsychologische functies indien aanwezig, ggz-partners)
- Diensten en centra (gezinszorg en aanvullende thuiszorg, oppashulp, LDC, maatschappelijk werk ziekenfondsen, CAW's, WZC (incl. dagopvang en kortverblijf), Huizen van het Kind
- Erkende verenigingen van gebruikers en mantelzorg

Meer info:
Wenst u meer info over deze herstructurering, dan kan u terecht op de website van de Vlaamse Overheid.
Ook info over de oprichting van de voorlopige zorgraden kan u daar vinden.
U kan ook het verhaal van "Sam" beluisteren door hier te klikken.
Info over de eerstelijnszones in het Meetjesland, vindt u bij 'lees ook'