Bewegen Op Verwijzing

Wat?
In diverse gemeenten van het Meetjesland is het project "Bewegen Op Verwijzing" van start gegaan, een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven met de steun van de Vlaamse overheid.
Dankzij dit project kunnen de huisartsen patiënten doorverwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach. Die coach helpt de doorverwezen patiënten om meer te bewegen.

Voor wie?
Het doel van Bewegen Op Verwijzing is de 'zittende' Vlaming aan het bewegen krijgen. Het project is dus gericht naar iedereen die te weinig beweegt, met extra aandacht voor kansengroepen en mensen met een gezondheidsrisico (bv. overgewicht, diabetes, hypertensie...), maar met uitzondering van kinderen en jongeren. Het project is er zeker ook voor mensen die nog niet gemotiveerd zijn om te bewegen. De coach heeft als taak de patiënt verder te motiveren en zoveel mogelijk drempels weg te werken. Hij/zij zal echter zelf geen oefeningen doen met de patiënt. Het uiteindelijk doel is dat de deelnemer zijn weg naar een actiever leven op termijn zelfstandig verder zet.

Hoe?
Om te kunnen deelnemen aan Bewegen Op Verwijzing is een voorschrift of verwijsbrief nodig van de huisarts. Met dit voorschrift of deze verwijsbrief kan de patiënt een afspraak vastleggen bij een Bewegen Op Verwijzing-coach. De contactgegevens van een coach in de buurt vindt u hier of via het menu 'zorgzoeker' op deze website.
Een voorbeeld van een verwijsbrief vindt u bij downloads. U kan ook gebruik maken van de doorverwijstool die voor dit project ontwikkeld werd.

Hoeveel kost dit?
Het aantal consultaties bij de coach staat vrij. Er ligt wel een maximum op 7 uur individuele begeleiding. Dankzij Bewegen Op Verwijzing profiteert de deelnemer van lage tarieven. De patiënt betaalt de coach 5 euro per kwartier voor een individuele sessie en 1 euro per kwartier voor een groepssessie. Heeft de deelnemer recht op een verhoogde tegemoetkoming, dan krijgt hij een extra korting.

Meer info?
Bekijk het filmpje hier of ga even kijken op www.bewegenopverwijzing.be