Expertisegroepen dementie

Sinds 2010 vinden in AZ Alma in Eeklo expertisegroepen dementie voor huisartsen plaats onder leiding van dr. Hilde Baeyens (geriater) en dr. Chantal Drieghe (neuroloog), in samenwerking met dr. Eddy Deveneyns (huisarts en navormingsverantwoordelijke expertisegroepen).
In kleine groepjes wordt de problematiek van dementie verder uitgediept.

De onderwerpen van deze expertisegroepen staan per kalenderjaar gegroepeerd.