Eerstelijnszones Meetjesland

GOEDKEURING EERSTELIJNSZONES

Eind 2017 werden twee aanvragen ingediend bij de Vlaamse Overheid voor twee eerstelijnszones in het Meetjesland:

* Eerstelijnszone Oost-Meetjesland: Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Sint-Laureins en Zelzate
* Eerstelijnszone West-Meetjesland: Aalter, Lievegem en Maldegem

Ondertussen werden beide zones goedgekeurd.


VERANDERTEAM EN VERANDERFORUM

Om de eerstelijnszones verder vorm te geven, wordt er gewerkt met een veranderteam en veranderforum.

Het veranderteam is een kerngroep van ongeveer 10 mensen vanuit verschillende domeinen (bv. gemeenten, OCMW's, zorgverleners, WZC...). Dit veranderteam werkt voorstellen uit, die vervolgens voorgelegd worden aan het veranderforum. Hierbij is het de bedoeling om de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood centraal te stellen en dus te denken in het brede algemene belang (en niet in het belang van de eigen organisatie of discipline). Dit veranderteam komt regelmatig samen. Er kunnen ook werkgroepen worden samengesteld die in een beperkt aantal bijeenkomsten het veranderteam ondersteunen bij het uitwerken van voorstellen.

Het veranderforum is een grote groep van mensen vanuit de welzijns- en zorgsector en komt enkele keren per jaar bijeen. Het veranderforum heeft als taak om input te geven aan het veranderteam, de voorstellen van het veranderteam goed te keuren of aanpassingen te vragen.

Wenst u op de hoogte te blijven van de eerstelijnszones in het Meetjesland en uitgenodigd te worden voor de veranderfora, meld u dan hieronder aan:

AANMELDEN VERANDERFORA EN NIEUWSFLASH