Expertisegroepen dementie 2017

* 18/05/2017: Parkinsondementie: Architectonische overwegingen bij uitbouw zorgprogramma G in het nieuwbouwziekenhuis, rekening houdende met fysieke en cognitieve beperkingen bij ouderen.
* 08/06/2017: Specifiek werkingsprofiel van verschillende neuroleptica. Invloed op de schildklier.
* 19/10/2017: Ziekte van Korsakov en frontale dementies. Belang van neurolinguïstiek.
* 14/12/2017: FAZODEM: voorstelling project i.s.m. KOVAG en apothekers uit het Meetjesland. Wat is de meerwaarde/wat zijn de struikblokken voor de huisarts.