Expertisegroepen dementie 2019

* 21/03/2019: Het niet-pluis gevoel: de waarde van vroegdetectie van dementie door de huisarts.
* 13/06/2019: Belang van de voeding in een ziekenhuissetting: aanpak malnutritie door anorexie bij fragiele ouderen. Een andere kijk.
* 12/09/2019: Aanpak "BPSD" of onthou "mens die lijdt aan dementie"?
* 12/12/2019: Levenskwaliteit? Preventie vasculaire accidenten? Behandeling van hypertensie bij fragiele ouderen. Is dit een goed target?