Expertisegroepen Dementie 2011

* 24/03/2011: Etische aspecten bij dementie: o.a. rijvaardigheid, casus frontale dementie met MMSE 25/30
* 09/06/2011: Bescherming van 'goederen' van dementerende
* 08/09/2011: Bescherming van 'persoon' van dementerende
* 08/12/2011: Zin en onzin van enterale voeding bij Parkinsonplus syndroom